In mijn schilderijen verwerk ik de indrukken die mijn reizen op me maakten. Ik zoek naar een bijzondere kadrering, die een flits van de herinnering kan oproepen. Ik probeer een stilstaand beeld te destilleren uit de veelheid van indrukken en het moment te zoeken dat de stilte vóór de storm het zuiverst benadert. Van elk onderwerp bestaan meestal meerdere schilderijen, op deze manier zoek ik naar aanknopingspunten voor mijn herinnering aan die gebeurtenis of sfeer, samen vormen ze een vertaling van reismomenten maar apart moeten ze autonoom kunnen blijven bestaan als beeld. Het verstrijken van tijd en het opslaan van geestelijke bagage zijn belangrijke thema's binnen mijn concepten.